Straffrätt

Trafikolyckor, rattfylleri, olydnad, vägran att lämna assistans och alla brott mot trafiksäkerheten.

-Bistånd till frihetsberövade på polisstationer och i jourdomstolar (i hela Spanien).

-Ersättningsanspråk.

Våld i hemmet, misshandel och aggression.

-Narkotika och alla brott mot folkhälsan.

-Klagomål och stämningar.

-Rättsliga förfaranden: snabb rättegång, förkortat förfarande, summarisk rättegång och jury.

-Bistånd till frihetsberövade: rättegångar om förseelser. ”Habeas corpus”.

-Behandling i fängelse: klassificering, påföljder, permissioner. Tredje graden.

-Vållande till kroppsskada, dråp och mord.

-Ekonomiska brott, rån, svindleri, stöld, förskingring.

-Sexuella övergrepp.

-Tvingande, hot, trakasserier, förolämpningar och förtal.

-Dokumentära osanningar, falska vittnesmål.

-Processer mot minderåriga. Brott mot påföljd.

-Överklagande, kassation och amparo. Rättegångar om förseelser.

-Brott mot övergivande av familj och minderåriga.

-Straffrättsligt försvar vid alla typer av olyckor.

Snabbrelaterade rättegångar.

-Straffbar insolvens. Bedrägeri mot borgenärer.

-Kommunikation och besök. Utresetillstånd.

-Tredje graden, villkorlig frigivning, benådning eller byte av fängelse.