Asgard Abogados & Asesores skatteavdelning erbjuder permanent rådgivning, eller i specifika frågor, i skattefrågor till företag och, inom vissa områden, till privatpersoner, för att säkerställa korrekt efterlevnad av skattebetalarnas skatteförpliktelser, och detta i kombination med sökandet efter skatteoptimering inom de rättsliga parametrarna.

Skatte- och avgiftsrätt

Företagsbeskattning: Vi ger löpande rådgivning till företag och andra juridiska personer i de frågor där vi kan tillföra ett mervärde och erbjuder skatteplanering vid omstruktureringar (fusioner, avknoppningar etc.). Vi ger också råd i frågor som rör köp och försäljning av företag och skattemässig due diligence. Vi ger råd om inkomstskatt för företag och indirekta skatter såsom mervärdesskatt, överlåtelseskatt och stämpelskatt samt om tullar och punktskatter. Vi ger också råd om lokal beskattning och miljöskatter.

Om du har ett företag eller är egenföretagare, tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig att hantera och utveckla ditt projekt med den bästa skatte-, arbetsrätts- och juridiska rådgivningen.