Het familierecht is een specialiteit van het burgerlijk recht die een van de meest bijzondere en gevoelige gebieden van het burgerlijk recht is, niet alleen vanwege de gevoeligheid van de inhoud, maar ook omdat er vaak minderjarigen en hun toekomst bij betrokken zijn.

Asgard Abogados & Asesores heeft uitgebreide ervaring in het adviseren over familierecht met een zeer gespecialiseerd team dat gewend is om te gaan met allerlei situaties, waarvan sommige zeer complex, die gerelateerd zijn aan gendergeweld. Ons team van advocaten besteedt speciale aandacht aan de kwetsbaarheid van dit soort cliënten en hun advies omvat een zeer nauwe relatie.

Ons advies omvat altijd een voorafgaand oriënterend gesprek om de te volgen juridische weg te verduidelijken en, in veel gevallen, de cliënt gerust te stellen.

Asgard Abogados & Asesores biedt volledige bijstand in.

A.- HUWELIJKSZAKEN.

1.- Aangelegenheden die voortvloeien uit de viering van het huwelijk en daaraan voorafgaand. Ons kantoor adviseert over het opstellen van contracten waarin de toekomstige echtgenoten het huwelijksvermogensstelsel bepalen dat hun vermogensrechtelijke betrekkingen regelt en over huwelijkse voorwaarden of protocollen.

We geven ook advies bij internationale huwelijken, verlenen juridische bijstand over de gevolgen ervan en verwerken de noodzakelijke administratieve procedures.

2.- Zaken die voortvloeien uit de verbreking van de huwelijksband.

Sinds de oprichting geeft Asgard Abogados & Asesores advies over alle problemen die voortkomen uit de verbreking van de huwelijksband en alle gevolgen daarvan, zowel persoonlijk als patrimoniaal. (i) Nietigheid in civiele procedures
(ii) Echtscheidingen, zowel met wederzijdse instemming als omstreden.
(iii) Het aanvragen en nemen van voorlopige en/of voorlopige en definitieve maatregelen.
(iv) Onderhandelingen, in of buiten rechte, over alimentatie.
(v) Onderhandelingen, in of buiten rechte, over voogdij en voogdij over minderjarige kinderen.
(vi) Onderhandelingen, in of buiten de rechtbank, over bezoekregelingen.
(vii) Onderhandeling over de toewijzing van de gezinswoning.
(vii) Onderhandelingen, in of buiten rechte, over de wijziging van voorlopige of definitieve maatregelen.
(vii) Gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van het huwelijksvermogensstelsel, of het nu gaat om de gemeenschap of om de verdeling van de winst of om een herverdeling van de boedel in geval van scheiding van goederen.

B- ERFENISSEN EN TESTAMENTEN (NATIONAAL EN INTERNATIONAAL)

In het algemeen adviseert Asgard Abogados y Asesores en haar team Erfrecht haar cliënten vanaf het allereerste begin, d.w.z. vanaf het moment dat het overlijden plaatsvindt. In de eerste plaats door middel van een systeem van voorafgaande adviesgesprekken, waarbij alle administratieve procedures vooraf worden geregeld, advies wordt gegeven over het opstellen van de notariële akte van verklaring van erfgenamen intestato indien dit nodig is bij het ontbreken van een testament, het opstellen van het bijbehorende partiële notitieboek en de procedures voor het Eigendoms-, Handels- en Octrooien- en Merkenregister. Uitgebreid advies omvat alle fiscale implicaties: voorbereiding en afwikkeling van successierechten en belasting op waardestijging van stedelijke grond.